Úterní Noční Linka: Češi jako národ chatařů a chalupářů

17. květen 2022

Patříte k nim také vy? Co vás na chataření/chalupaření baví? Obýváte své chaty celoročně, nebo jen v létě? A co tato záliba pro vás znamená?

Češi jsou státe národem chatařů a chalupářů a s láskou pečujeme o své chaty a záhonky. Více než pětina Čechů vyráží z městského ruchu do přírody. Dalších 41 procent lidí sní o tom, že si jednou vlastní chatu pořídí. S trochou nadsázky lze říci, že jednou z prvních českých „chalup“ je hrad Karlštejn, který si Karel IV. nechal postavit jako své odpočinkové sídlo přímo nad Berounkou. S rozvojem urbanizace a masivnějším stěhováním lidí do měst pak vznikala potřeba občas uniknout zpátky do přírody, která století od století stále narůstala.

Chalupářství pak zažilo své žně zejména ve 20. století a to napříč Evropou. Nárůst volného času a dopravní mobility dal vzniknout rekreačním domům a vilám v zázemí velkých evropských měst. Souběžně s tím docházelo k zakládání trampských osad a kolonií, které můžeme chápat jako předchůdce chatařských osad.

Zpočátku se tyto stavby v tehdejším Československu objevovaly na samotách, v lesích, později se pozvolna přetvořily v kolonie v blízkosti řek za velkými městy (Praha, Hradec Králové, Ostrava). „Původním motivem trampingu bylo dobývání divočiny. Někomu toto krásné hledačství vydrželo až do smrti, ale u většiny dobyvatelů časem převládla touha usadit se – osadničit. A tak tramping zplodil chatařství,“ říká kronikář českého trampingu Karel Jakeš-Kayman.

A Češi v této tradici pokračují dodnes.Většinou máme chaty jako sezónní rekreační objekty, využíváme je tedy především v létě. Ale řada Čechů, kteří chatu mají, ji má zařízenou tak, že ji může obývat celoročně. Dnes je chatařství jevem moderním a souvisí s dalším postupem modernizace. Člověk vystavený narůstajícím civilizačním stresům světa, kterému přestává rozumět, se obrací k hodnotám v prostoru, v němž je možné se orientovat a zakoušet svobodu, bez ohledu na politický systém té které země. S tím, jak se člověk změnami ve způsobu života postupně vzdaloval přírodě, nabývá na síle potřeba se do ní vracet.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...