Třebíčská základní škola má jako první na Vysočině vlastní televizní studio

Televizní kamera

Ve škole Na Kopcích vzniklo vysílací studio i programová střižna a žáci se proměnili ve dravé reportéry. Chodí po škole a shánějí informace, ze kterých potom každé dva týdny sestavují souhrn zpráv.

Kromě toho Televize Kopce vysílá také reportáže. Žáci je většinou natáčejí na různých kulturních nebo sportovních akcích, které škola v průběhu týdne pořádá. Jak nám potvrdil ředitel základní školy Na Kopcích Pavel Pacal, Televize Kopce je přístupná na internetu a může ji sledovat úplně každý. "Kdo má zájem a zabrouzdá na naše internetové stránky www.zskopce.cz, může kromě virtuální prohlídky školy a informací o škole zapnout také Televizi Kopce," říká Pacal. Na rozdíl od klasických webových stránek, kde jsou pouze psané zprávy, má návštěvník tu výhodu, že se přímo podívá, jak to na jednotlivých akcích vypadalo.