Středeční Noční linka: Vaše zážitky z doby před rokem 1989

15. červenec 2020

Liší se váš život před rokem 1989 od života současného? Co jste dělali, kde jste pracovali, jak jste žili před rokem 1989? Na co si vzpomenete z chodu života běžného občana? Jak se vám žije dnes? Jak vzpomínáte na nákupy, na dovolené?

Sametová revoluce je označení období politických změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 1989, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení na pluralitní demokracii; v oblasti hospodářství plánované ekonomiky na tržní.

Spustit audio