Správné držení tužky děti naučíte, když jim ji na deset týdnů zakážete

17. březen 2017
Kateřina Trčková

Grafomotorika je soubor činností, které člověk vykonává při psaní a kreslení. Takovou dovednost učí osvojovat nejen děti jihlavská terapeutka Kateřina Trčková. „Správné držení tužky je pro tělo dítěte nejméně zatěžující a je přirozené. Pokud drží správně tužku, nedochází k bolestem ruky a také k mozkové zátěži. Může se tedy při psaní soustředit na jiné jevy. Na to, co chce nakreslit, na gramatické jevy,“ vysvětlovala v Dobrém dopoledni Kateřina Trčková.

„Dítě ve třech letech by mělo umět nakreslit kruh, od čtyř let svislé čáry, třeba křížek. Geometrické tvary jsou složitější. Od pěti je to čtverec, od šesti trojúhelník,“ v rychlosti vyjmenovala dovednosti dětí v různém věku Kateřina Trčková. Rodiče na její grafomotorické kurzy přijdou s tím, že jejich děti mají konkrétní problém. „Já si je stejně proklepnu, abych si udělala představu.“

Držení tužky je v dnešní době opravdu velký problém

Kateřina zjišťuje, jestli má dítě problém s nápodobou, koordinací ruky a oka, jestli dokáže nakreslit to, co che. Jestli má špatné držení tužky, jestli je jeho ruka těžká, jestli se ruka potí, jestli bolí a také, které tvary dítě umí napodobit. „Z praxe vidím, že držení tužky je v dnešní době opravdu velký problém.“

Podle Kateřiny Trčkové jsou děti obecně pohybově méně zdatné. „Možná mají méně příležitostí. Neradi se pohybují, je lepší si k něčemu svítícímu kecnout, k tomu pohyb nepotřebují. Když už u toho sedí, tak nikdo nekontroluje, jak sedí. Držení hlavy ovlivňuje držení těla, držení tužky i pohyblivost jazyka. Ono to se vším souvisí. Je to motorika od hrubé až po tu nejjemnější,“ vysvětluje Kateřina Trčková.

Největší fígl je v tom, že se celou dobu nesmí psát

S čím se dnešní děti na grafomotorických kurzech nejvíce potýkají? „Nejde jim napodobit pohyb, když já jim něco předvedu. Nerozumí instrukci, když jim něco řeknu, co mají udělat, neví, co po nich chci. To je velký problém. Zaměřuji se na předškoláky, někteří už mají odklad školní docházky. Kurz je ale koncipován až pro děti do osmnácti let.“

Pokud se u dítěte zanedbá grafomotorika, potýká se s následky až do dospělosti. „Student má problémy stíhat zápisy. Tam pak v kurzu pomáháme uvolnit ruku, aby dotyčný stíhal psát. Kurz trvá deset týdnů, největší fígl je v tom, že se celou dobu nesmí psát. Vůbec, ani u mě, ani ve škole. Nosí si omluvenku, že nesmí psát,“ vysvětluje Kateřina Trčková.

Musí vyhasnout všechno negativní, co je spojeno s procesem psaní

A princip grafomotorického kurzu? „Musí vyhasnout všechno negativní, co je spojeno s procesem psaní, částečně je to o mozku, všechno, co je na to navaleno, musíme nechat vyhasnout, dáváme tomu klid. V té době šikovně uvolňujeme ruku, tak, jako když se dítě narodí. Začínáme od velkých kloubů, rameno, loket, zápěstí a pak teprve jdeme na ruku. Imitujeme vývoj, dáme šanci, aby se vývoj udělal znovu a dobře,“ popisuje princip práce Kateřina Trčková.

Nejtěžší náprava je podle Kateřiny při špatném držení tužky. „To je největší problém. Pokud se s tím nezačne hned od začátku, je to něco, co musíte přeučit. Dítě má zautomatizováno špatné držení tužky v hlavě, a pokud to má měnit, zatěžuje ho to a nechce to dělat. Dává mu to problém navíc. Dokonce i já někdy udělám, že pokud dítě projde kurzem a má špatný úchop tužky a není schopno se to do třetí třídy přeučit, nechám to tak. Ruku má uvolněnou, není to ideální, ale pro dítě je to příliš zatěžující,“ vysvětluje Kateřina Trčková.