Rozdělíme velký lán. Jižně od Žďáru vzniká v zemědělské krajině polní cesta

22. červen 2020

Klima se mění, je čím dál větší sucho, a když už prší, voda rychle odteče pryč. Proto každý, kdo vymyslí, jak vodu v krajině zadržet, dělá záslužnou práci.

Soutěž Adapterra Awards si takových změn všímá a oceňuje jejich autory. O přízeň poroty letos usilují tři nápady z Vysočiny. Jeden z nich najdeme v okolí Vetelských rybníků na Žďársku.

Od Radonína až po Nové Veselí

Vetelské rybníky jsou soustava rybníků v katastru města v údolí mezi Radonínem, Budčí vedoucím až po Nové Veselí. Je to místo zajímavé i díky výskytu obojživelníků a ptactva, je ale obklopené bloky zemědělské půdy směrem na východ i na západ.

„Nám se zatím podařilo rozbít ucelený půdní blok na východní straně, a to vytvořením polní cesty,“ říká krajinářská architektka žďárského městského úřadu Lucie Radilová.

Dohoda s majiteli pozemků a zemědělci

Nová polní cesta zdejší krajinu změní nejen od pohledu. „Ta cesta vlastně obnovuje původní cestu, která tudy vedla, a vnáší do krajiny původní měřítko a propustnost,“ ukazuje Lucie Radilová na cestu patřící městu Žďár nad Sázavou.

„Domluvili jsme se s hospodařícími a majiteli sousedních pozemků, kteří nám vyšli vstříc, a unikátní je to, že se nám to povedlo za velmi krátkou dobu. Můj dík patří všem, kdo byli takto vstřícní,“ dodává architektka a děkuje i dobrovolníkům, kteří stromy pomáhali vysadit.

Keře, listnáče i ovocné stromy

Nově vysazené stromy budou v krajině plnit několik rolí. Jednak samotný travnatý pás předěluje otevřenou půdu, takže zadržuje vodu, která by kvůli svažitosti terénu jinak odtekla.

Dále vysazené dřeviny přilákají živočichy. „Vysadili jsme jenom 75 stromů, máme tady ovocné stromy, staré odrůdy – jabloně, švestky, třesně a hrušky, ale máme tady i kleny, duby, jeřabiny, lípy. Každý úsek cesty je uchopený jinak, někde je jenom zatravněný pás, někde máme jednořadé stromořadí ovocných dřevin a tady v prostřední části je nejlepší úsek zvaný remízek. Tady máme i nějaké keře – bezy, lísky, šípkové růže, takže to bude krása,“ usmívá se krajinářská architektka Lucie Radilová.

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová