Raná péče se snaží předejít umístění postižených dětí do ústavů

31. květen 2016
Dobré odpoledne

Ranou péči využijí rodiče těch dětí, které jsou postižené. Ať už jde o handicap tělesný nebo mentální. Jakými prostředky dokážou sociální pracovnice pomoci jak dětem, tak rodičům, přišla do poradny Regionu říct koordinátorka rané péče oblastní charity Třebíč Pavlína Kovářová.

Ranou péči mohou vyžít i rodiče dětí, které jsou ohrožené ve vývoji, například děti předčasně narozené. „Je zaměřená na jejich specifické potřeby. Na provázení rodiny v těžkých začátcích života dítěte s postižením,“ říká Pavlína Kovářová.

Rodina by měla cítit, že péči o postižené dítě zvládne

„Výsledkem by měli být rodiče, kteří umí používat metody k podpoře svého dítěte. Rodina by se měla cítit jistá a samostatná v rozhodování, možnostech a o budoucnosti svého dítěte. Měla by být informovaná o dávkách státní podpory, o možnostech vzdělávání svého dítěte a navázaných službách. Je to předcházení toho, aby děti musely vyrůstat v ústavních pobytech,“ upozorňuje host.

Raná péče je terénní služba

„Je poskytovaná přímo v rodinném prostředí. Jak děťátkům, tak rodičům je tam nejlépe,“ říká Kovářová. Rodiny se však musí ozvat sami. Využít služeb rané péče lidem většinou přímo nikdo nenabídne. Základní služby jsou pro rodiče zdarma. Doplácí se jen některé doplňkové služby.

V raném věku se děti nejlépe učí hrou

„Používáme terapii hrou. Využíváme běžné hračky nebo vyrábíme pomůcky. S maminkami si pak povídáme, co ta hračka a jakým způsobem u děťátka rozvíjí. Terapii hrou pak doplňujeme i speciálními terapiemi, které jsou vytvořené pro děti s postižením,“ dodává host. Poradce do rodiny dojíždí zhruba jednou až dvakrát za měsíc a učí rodiče osvojit si metody terapie.

Spustit audio