První modernistická stavba v Čechách od Jana Kotěry proslavila Hradec Králové

1. prosinec 2016
Česko – země neznámá

Hradec Králové býval začátkem minulého století označován za Salon republiky. Může prý za to odvážný přístup tamního starosty a vedení města, které dalo prostor novým architektonickým směrům. Zlom v městském urbanismu nastal s příchodem architekta Jana Kotěry. Jeho zdejší nejvýznamnější budovou je Muzeum východních Čech.

Monumentální budovu muzea na břehu Labe si architekti cení pro její celkové pojetí. Architekt Jan Kotěra se v době pseudorenesančních a secesních staveb pustil do moderních prvků a účelnosti.

Městské historické a průmyslové muzeum v Hradci Králové bylo založeno v roce 1880 a v roce 1898 věnovalo město pro stavbu muzejní budovy pozemek na nábřeží Elišky Pomořanské. Původně byl projekt zadán architektu Janu Koulovi, který však stavbu pojal v historizujícím stylu.

Tehdejší prozíravý a velmi otevřený starosta František Ulrich nakonec oslovil architekta Jana Kotěru. Ve městě už stála jeho první stavba - Okresní dům. I Kotěrovy první návrhy z let 1905 až 1906 měly ještě podobu vrcholící secese, z té ale postupně autor ustupoval a ubíral zdobných prvků. Definitivní podobu schválilo město počátkem roku 1909. Budova byla postavena v letech 1909 až 1913.

Průčelí budovy muzea s kašnou a sochami

Secese i moderna

Budova městského, dnes regionálního muzea byla postavena ve slohu secese s velkým prostorem, dekorativností a ornamenty, a s výrazným skeletem stavby. Třípodlažní budova má půdorys latinského kříže. První věcí, která na stavbě upoutá, je její monumentalita. Průčelí zdobí dvě pětimetrové sochy - alegorické figury sedících žen, které představují dvě období největšího rozkvětu města: dobu panování královny Elišky Rejčky a období, kdy se Hradec Králové stal centrem diecéze. Sochy byly realizovány podle návrhu Stanislava Suchardy.

I výzdobu a úpravy interiérů navrhl Jan Kotěra za vydatné spolupráce dalších významných jmen, například Jana Preislera nebo Josefa Nováka. Na realizaci kašny před vchodem do budovy se podílela zámečnická mistrovská škola.

Architekt počítal s využitím sálu pro výstavy, stálé expozice i pořádání kulturních akcí, a prostory jsou proto velmi variabilní. Světlíky přivádí do sálů denní světlo a závěsný systém pro úpravu na galerii byl na svou dobu velice pokrokový a navíc je dodnes funkční.

Kotěrův návrh budovy muzea v Hradci Králové

Stavba muzea v Hradci Králové ve své době působila jako zjevení – architekt Jan Kotěra svou monumentální stavbou město proslavil. Po něm následovaly další významné stavby a další významní architekti. Budova muzea ale zůstává první královéhradeckou modernistickou stavbou.

Spustit audio