Při změně oboru pomůže odborná kvalifikace

Truhlářská dílna
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Truhlářská dílna

Změnit povolání je něco jiného, než měnit zaměstnání. Přechod do jiného oboru je vždy náročnější, než jen pouhá změna zaměstnavatele. Jak na to, přišel poradit Jaroslav Bezchleba, specialista na vzdělávání dospělých.

„Existuje celá řada důvodů, proč změnit svoji profesi. Může to být důvod zdravotní, ztráta motivace i to že není zájem o jeho řemeslo v jeho regionu a důvodů by se určitě našlo více,“ říká Jaroslav Bezchleba.

Kdo chce v novém oboru podnikat, musí složit zkoušky

Získání živnostenského oprávnění je podmíněné vyučením v oboru. Pokud vyučení nejste a navíc už máte od ukončení školy mnoho let, je možné složit odbornou kvalifikaci, na základě které živnostenský úřad vydá živnostenský list.

Odbornou kvalifikaci můžete složit na příslušném učilišti

„Připravit vás může škola, která obor vyučuje nebo vzdělávací instituce, která se na daný obor zaměřuje,“ říká host. Kdo chce pracovat jako truhlář a není vyučeným truhlářem, musí absolvovat potřebný kurz a získat osvědčení, jinak v daném oboru nemůže podnikat.

Obor můžete změnit v každém věku

„Pravdou je, že když je člověk ve věku 50 let a více, tak je to obtížnější. Protože člověk se těžce přizpůsobuje novým podmínkám. Změna oboru ve vyšším věku proto je spíše pro aktivnější lidi,“ upozorňuje host.