Poutní areál Nejsvětější Trojice u Trhových Svinů je zasvěcen trojici ve všech podobách a tvarech

1. červen 2022

Asi všichni známe pojem Dobrá voda, případně Hojná voda, což jsou poutní a svého času i léčivá místa v Novohradských horách na jihu Čech. Trochu v ústraní se nachází nedaleký poutní areál u osady Svatá Trojice jižně od Trhových Svinů. Až do první světové války stávaly u poutního kostela Nejsvětější Trojice malé lázně.

Poutní kostel Nejsvětější Trojice byl postaven začátkem 18. století. A je to stavba vskutku zvláštní, protože ač kruhový, je v principu založen na trojici a jejích násobcích. Uvnitř jsou tři oltáře, tři kaple, tři menší lodě, trojúhelníková okna, šestiboký ambit s věžičkami. A tři vchody. Mimochodem, také sama stavba je třetí verzí stavby původní. Její autor je ale neznámý.

Velice zajímavá je také nedaleká kaple s pramenem, která je postavena také jako trojboká stavba s trojúhelníkovými okny. Pramen, který u ní vyvěrá, se v minulosti stal centrem zdejších malých lázní.

„Lázně tady provozovala trhosvinenská městská obec. Léčily se tu všechny možné neduhy, počínaje revmatismem, přes kožní problémy až po potíže ženské a pohybové,“ vysvětluje ředitel Státního okresního archivu v Českých Budějovicích Daniel Kovář. Nejznámější příznivý vliv měla mít voda prý na oči.

Pramen někdejších lázní u Trhových Svinů

„Lázně jsou doloženy už v 17. století. Byla to i záležitost komerční, protože sem chodilo mnoho poutníků a městská rada tady nechal čepovat i vlastní pivo z městského pivovaru,“ dodává Daniel Kovář. Takový příjem, včetně pronájmu lázní soukromému provozovateli, byly pro město vítaným výdělkem.

Dodnes si tady můžete vodu z pramene nabrat a přitom si v kapli prohlédnout oltářní obraz. Ale je důležité se při tom přesně držet návodu, který je pod obrazem pro návštěvníka připravený. Oltářní obraz Nejsvětější Trojice totiž můžete spatřit jen z jednoho jediného místa, a to pouze pokud pokleknete.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová