PORADNA: Začíná týden pěstounství. Má propagovat tento druh péče

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Rodina, rodič

Na Vysočině začíná Týden pěstounství. Má upozornit na zmíněný druh péče, ale především a děti, které potřebují náhradní rodinu.

Do poradny přišla Hana Fiedlerová z jihlavského F pointu. „Naše organizace je spolkem a má za cíl pomoc dětem. Provádíme také vzdělávání, pomáháme pěstounům,“ vysvětlila.

Pěstounství není způsobem, jak se postarat o děti bez biologické rodiny. „Asi nejznámější je adopce. Pak je to poručenství a ještě další způsoby.“

Pěstounství v rodině

Kdo se může stát pěstounem? Fyzická osoba nebo manželský pár, který má trvalý pobyt na území České republiky. „Musí garantovat výchovu toho svěřeného dítěte,“ dodává Hana Fiedlerová. „Méně administrativy je v případě, že se jedná o rodinnou pěstounskou péči, kdy mezi dítětem a pěstounem existuje příbuzenské spojení. Pak je to jednodušší.“

„V jiném případě musí rodič doložit beztrestnost, rodinnou situaci a také motivaci k tomu stát se pěstounem. Dále musí mít zprávu o zdravotním stavu a také ekonomických poměrech.“