PORADNA: Vybrat střední školu by rodiče měli pomoci, nikoliv nadiktovat

škola
škola

S výběrem střední školy a přípravou na přijímací zkoušky přišla do poradny pomoci nejen žákům devátých tříd, ale i jejich rodičům a prarodičům Michaela Poljaková ze společnosti Scio.

Do výběru střední školy až příliš často mluví rodiče, kteří se snaží plnit více svá přání, než přání svých dětí. V takovém věku je ale těžké vědět, co chci dělat.

Rodiče tak svým dětem nejvíce pomohou tím, když si s nimi sednou a promluví si o tom, co by v budoucnu chtěly dělat, probrat koníčky, zájmy, ale také osobnostní vlastnosti a i tělesné předpoklady. Na základě toho pak mohou rodiče dětem nabídnout návrhy škol.

Existují i psychologické testy, které odhalí některé preference dítěte a osobnostní rysy. Na základě toho je možné zvolit i vhodné obory, na které se dítě hodí a zároveň jeho silné stránky odpovídají vybranému oboru.

Takové testy je možné najít i na internetu, profesionálnější diagnostiku může poskytnout samotná základní škola a výchovný poradce.