PORADNA: Oběti trestných činů mají, i když nevznikla škoda, nárok na nemajetkovou újmu

Policie, ilustrační foto
Policie, ilustrační foto

Antonín Křoustek z Bílého kruhu bezpečí mluvil v poradně Českého rozhlasu Vysočina o případech, kdy se senioři stali obětí trestných činů.

Upozornil na to, že i když jim nevznikne žádná škoda, mají nárok na takzvanou nemajetkovou újmu.

Oběti trestných činů mají právo na ochranu osobních dat. „Málokdy si to uvědomím, když se mi něco stane, že bych měl požádat policistu o to, aby do prvotního protokolu neuváděl adresu, telefon nebo zaměstnání,“ říká Antonín Křoustek.

Je to důležité především proto, aby se obhájce pachatele nedostal k těmto citlivým údajům a pachatel se tak například nedozvěděl, kde oběť bydlí.