PORADNA: Na zápis do školy by se dítě nemělo speciálně připravovat

U zápisu do první třídy základní školy
U zápisu do první třídy základní školy

Radka Matějíčková z jihlavské SCIO školy poradila, co by měly děti zvládat, když se chystají přihlásit do školy a jak tu správnou školu vybrat.

Při zápisu škola stanovuje úkoly, které by mělo dítě zvládnout. „Ze kterých vyjde, jestli dítě dokáže poznat základní barvy, jestli se dokáže orientovat v prostoru, ví co je vlevo, vpravo, nad pod, před, za. Jestli dokáže komunikovat, jestli se nebojí, jestli dokáže pustit maminčinu ruku a jít s paní učitelkou,“ říká Radka Matějíčková.

Děti by se neměly nijak doučovat nebo vědomě připravovat na zápis. Důležité je, aby rodiče děti připravovali postupně a přirozeně je učili zvládat jednoduché a výše popsané dovednosti.