Pod budoucím obchvatem Havlíčkova Brodu jsou pozůstatky dávné těžby, ale i pravěké pazourky

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Archeologické nálezy, Havlíčkův Brod

Po polích v okolí Havlíčkova Brodu se v těchto dnech pohybují archeologové. Na trase plánovaného obchvatu totiž hledají pozůstatky dřívějšího osídlení.

Lokalita je na ně bohatá. V okolí města se ve středověku těžilo stříbro. Některé nálezy ale sahají až do pravěku.

„Ráno přijdu a zkontroluju vlastně skrývku po buldozeru, a když tam nic není, tak se jdu projít po poli a hledám pazourky,“ ukazuje jeden z brigádníků Bohumil Dvořák sáček, do kterého sbírá nalezené pazourky. Některé jsou přitom velké jen několik milimetrů.

Podle archeologa Jakuba Těsnohlídka není jednoduché v hlíně některé artefakty nalézt. Nicméně nějaké úspěchy už mají. „Otevřeme prezentační box a tady máme předměty zajímavé, které se nám v této části výzkumu podařilo získat. Z těch nejstarších se jedná o štípanou kamennou industrii, po celém tom poli je spousta olověných slitků a úkapků.“

Hornická sídliště

Archeolog doufá, že kromě malých předmětů, by mohli objevit třeba i pozůstatky někdejších hornických sídlišť. „Středověcí horníci měli téměř vždycky své bydliště u těžebních okrsků. Můžeme si to představit tak, že krajinu nějakým šikmým směrem protíná čára těžebních jam. A ti horníci měli svoje domky těsně u těch důlních jam.“

Těžba byla v okolí Havlíčkova Brodu v minulosti běžná

„Archeologicky jsou tato území zajímavá jednak z hlediska toho, že se tady ve třináctém století těžila stříbrná ruda, kromě toho, nás nejvíce zajímají nálezy pravěkého stáří.“ A právě ty postupně sbírá Bohumil Dvořák. „Je to na různých místech, pazourky támhle nahoře a pak támhle vlastně v půlce toho pole.“

Prohledávání skrývek dokončují archeologové v těchto dnech, průzkum bude dál pokračovat ale i na podzim.