Po stopách Karla Havlíčka Borovského vás zavede naučná stezka v Batelově

5. květen 2015
Spoluautorka naučné stezky Vendula Sedláčková u jednoho z panelů

Když sedával Karel Havlíček Borovský za svých studentských let na batelovském Vršku a psal básně, jistě ho nenapadlo, že se tam vrátí právě cestou do Brixenu. Císařskému kočáru se porouchalo kolo a právě v Batelově v kovárně ho museli nechat opravit. Havlíček se při té příležitosti ještě rychle stihl setkat se svým přítelem a učitelem, farářem Janem Slavíkem, a pak už následovalo vyhnanství.

Na kopci, odkud býval v Havlíčkově mládí krásný výhled, protože tehdy tu ještě nebyly stromy, vznikla i báseň, která nesla jméno tehdejší obce ve svém názvu: Dumka na batelovském Vrchu. Takto začíná:

Klekání nad námi doznívá,
klade se navěky do hrobu vlast šírá;
od řeky k řece, z hradu k hradu
mlha se smutkovým závojem prostírá.

Na naučné stezce si desetkrát přečtete noviny

Batelovští nechali krátce po vzniku samostatného Československa vyrobit mramorovou pamětní desku, která Havlíčkův pobyt připomíná, a zasadili ji do rulového masivu Velkého kamene. O téměř sto let později vzniká v městysi naučná stezka Karla Havlíčka Borovského. Její panely připomínají novinové stránky a přibližují nejen události Havlíčkova života, ale i místní zajímavosti.

Od staré židovské synagogy vede trasa stezky přes zdejší renezanční zámek a železniční stanici k dnešní továrně Motorpal, bývalý hamr. Dále potom vede do lesa zvaného Mukařka kolem studánky, Grázlovny a poutní místo Tři kříže až na Velký kámen, místo vzniku zmiňované básně. Stezka končí u kostela svatých Petra a Pavla a fary, kde pracovala jako hospodyně teta Havlíčkovy matky.

Všechny texty na panelech jsou v češtině i němčině, najdeme tam Havlíčkovy epigramy, ilustrace z dobového tisku, pohádky i pověsti a staré fotografie míst, kudy stezka vede.

Jeden z panelů naučné stezky Karla Havlíčka Borovského v Batelově