Ostatky někdejšího žďárského starosty Františka Binka se budou stěhovat na jiný hřbitov

12. únor 2018
Zelená hora, hroby

Ve Žďáře nad Sázavou pokračuje stěhování jednotlivých hrobů z hřbitova u kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře. Ze zhruba sedmi stovek hrobů, které lemovaly kostel ještě před dvaceti lety, zbývá přesunout už jen tři. Likvidace hřbitova je požadavek organizace UNESCO, která má kostel na seznamu významných památek.

František Binko byl starostou Žďáru na přelomu 19. a 20. století. On i jeho rodina spočinuli na hřbitově u kostela na Zelené Hoře. Je to jeden z posledních hrobů, které město nepřesunulo. Rodina žádá, aby převoz ostatků financovalo město. Nakloněn je tomu i současný starosta Zdeněk Navrátil.

Další hrob na Zelené Hoře patří rodině továrníka Josefa Smeykala. Převoz těchto ostatků také pravděpodobně zaplatí město. Z pozůstalosti továrníka získalo mimo jiné vilu ve Veselské ulici, kde sídlí pedagogicko-psychologická poradna.

Zelená hora, hroby
Zelená hora, hroby
Zelená hora, hroby

Zůstanou jen kněží

Z původních sedmi stovek hrobů kolem kostela sv. Jana Nepomuckého zůstanou jen hroby významných kněží – Matěje Josefa Sychry, Bonifáce Procházky a Jana Misáka.

Zelená hora, hroby

Matěj Sychra (1776 – 1830) se kdysi zasloužil o to, že celý, tehdy zchátralý kostel, nezbourali. Stejně působil jeho předchůdce Bonifác Procházka (1754 – 1796). Jan Mišák spočívá pod pamětní deskou u vstupu do chrámu.

  • Aktuální dění
  • Zpráva