Novou zmocněnkyní pro romské komunity na Slovensku je Andrea Bučková. Jaké změny chystá?

16. červenec 2020

Na postu zmocněnkyně slovenské vlády pro romské komunity už více než tři měsíce působí Andrea Bučková. Ta ve funkci nahradila Ábela Ravasze. První dny nové zmocněnkyně poznamenala především krize způsobená koronavirem. Její úřad se nyní zabývá přípravou nového strategického dokumentu vlády pro integraci Romů. Ten je jednou z hlavních podmínek pro čerpání finančních zdrojů Evropské unie v letech 2021 až 2027. S Andreou Bučkovou hovořil Miroslav Strelec.

Na Slovensku žije okolo 400 000 Romů. Některé statistiky uvádějí i kolik Romů žije v sociálně vyloučených lokalitách.

Čtěte také

„Velmi dobře víme, že máme nějaký referenční zdroj, tedy Atlas romských komunit, který ale není žádnou příručkou či databází, která udává počet Romů, kteří žijí v různých lokalitách po celém území Slovenska. Musíme také říct, že ne všichni žijí v extrémní chudobě. Toto jsou dva na sobě nezávislé parametry. Proto si v tuto chvíli nedovolím odhadnout, kolik Romů žije v extrémní chudobě.“

Úřad zmocněnce není určený jen pro vyloučené skupiny Romů, ale zaměřuje se na všechny. I ti, kteří žijí integrovaně, často čelí různým formám diskriminace.

„V mém mandátu bych se ráda zaměřila na podstatu a zacílení úřadu jako takového. Obyvatelé vyloučených romských lokalit jsou samozřejmě prioritou, ale řešíme i případy diskriminace a anticiganismu, tedy snažíme se pokrýt co nejširší spektrum Romů, všech, kteří díky etnicitě čelí diskriminaci.“

200.000 slovenských Romů žije ve vyloučených lokalitách

Přístup k pitné vodě z veřejného vodovodu má v současnosti jen 68% lidí z romské komunity, na což v době pandemie covid-19 kriticky poukazovali odborníci spolu s hygieniky. Na Slovensku žije přibližně 200.000 Romů ve vyloučených lokalitách, které nemají přístup k základní infrastruktuře a veřejným službám. Jak se chystá tento problém řešit nová zmocněnkyně?

Čtěte také

„Úřad má nadále ambici pokračovat v programu, který na Slovensku probíhá již od dubna, tj. nadále zabezpečovat přístup k pitné vodě pro obyvatele z chudých a vyloučených lokalit.“

Úřad zmocněnce slovenské vlády pro romské komunity v současnosti podléhá ministerstvu vnitra. Paní Bučková, vaší snahou je dostat úřad mimo struktury tohoto resortu. Pod koho by zmocněnec pro romské komunity měl patřit?

„Pokud bychom se drželi existující struktury, pro mě by potom bylo ideální, kdybychom spadali přímo pod premiéra.“

Ve slovenské politice v tuto chvíli počet Romů za uplynulých 30 let zvýšil. Jeden romský europoslanec, tři poslanci v parlamentu, okolo 40 starostů a více jak 500 komunálních romských poslanců.

„To je podle mě historicky významný okamžik. A jestli je to důsledek pozitivní změny? V politické rovině je to pro mě osobně i výsledek vyšší míry participace romského obyvatelstva na veřejném životě.“

Spustit audio