Novou vládní zmocněnkyní pro lidská práva je Martina Štěpánková. Věnuje se i tématům vyloučených lokalit, sociálního bydlení a předsudků majority vůči Romům

1. srpen 2018
Martina Štěpánková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva

Vládní zmocněnkyní pro lidská práva je nově Martina Štěpánková, která zároveň zůstává náměstkyní pro řízení Sekce pro lidská práva Úřadu vlády České republiky.

Je důležité, aby v České republice byla sekce zplnomocněnce pro lidská práva?

„Určitě ano. Otázka ochrany lidských práv je něco, co je nezbytnou součástí každého demokratického systému.“

Pan Robert Pelikán navštěvoval sociálně vyloučené lokality. Budete tyto lokality také navštěvovat?

„Určitě. Já tam i jezdím a v minulosti jsem velmi často jezdila. Přiznám se, že raději do těch lokalit jezdím jakoby nenápadně, to znamená s kolegy z agentury. Prostě jdeme do těch lokalit. Snažíme se mluvit s těmi lidmi, případně i s poskytovateli služeb. Zároveň mluvíme i s představiteli obcí, protože pohled obcí se někdy liší od pohledu lidí žijících v těch lokalitách a dalších aktérů.“

Česká vláda by měla v říjnu přijmout zákon o sociálním bydlení. Myslíte si, že tento zákon bude schválený?

bydlení pro sociálně slabé v Třešťi

„Věřím, že ano. Jsem optimistka a vnímám, že dochází ke značnému posunu, i v politickém prostředí, že potřebu, aby tu sociální bydlení existovalo, vnímá stále více politiků. Sociální bydlení není jen o tom, že máme byty, kde můžou ti lidé žít – i když to je samozřejmě základ. Měly by mít nějaký úplně základní standard, protože obrovským problémem sociálně vyloučených lokalit je, že byty jsou ve velmi nízké kvalitě. To je možná diplomaticky řečeno. Ty byty jsou prostě hrozné. Nikdo z nás by tam bydlet nechtěl. A majitelé vybírají nájemné i další platby, ale o domy se v podstatě nestarají.“

Vláda zavedla bezdoplatkové zóny. Zákonodárci tvrdí, že je to nástroj pro boj proti chudobě. Jsou skutečně bezdoplatkové zóny nástrojem, jak bojovat proti chudobě?

„Myslím si, že obecně určitě ne. Už jsem i říkala, že to může být opatření, které může pomoct ve velmi úzkém konkrétním případě, pokud by se s ním zacházelo velmi opatrně. Zcela nepřijatelné nebo problematické je podle mě, že se vyhlašují bezdoplatkové zóny na celá města. Myslím si, že se to naprosto míjí účinkem a je to asi i protiústavní.“

Je to i o tom, že když se nějaká obec chce zbavit nějakých lidí, vyhlásí bezdoplatkovou zónu.

Dveře do jednoho z pokojů v Modré ubytovně

„Přesně tak. Vyhlásí bezdoplatkovou zónu na celé město nebo na jeho velkou část. Bohužel, řešení problému sociálního vyloučení, který narostl do těchto rozměrů jednoduchý není a nebude. A řešení bude určitě náročné. Myslím si, že je potřeba hledat řešení a těm lidem poskytnout nějakou základní podporu.“

Jaké mají postavení Romové v České republice?

„Myslím si, že velmi obtížné. Je potřeba si přiznat, že jsou marginalizovanou skupinou a že to není dáno jenom tím, že řada z nich žije v chudobě ve vyloučených lokalitách, ale že bohužel stále existuje celá řada předsudků. Mám řadu kolegů, kteří jsou Romové. Jsou to vzdělaní lidé, mají vysokou školu, a přesto se ve svém životě s řadou předsudků setkávají. To je potřeba si přiznat.“

autor: Gerhard Hadi
Spustit audio