Nóta na ministerstvo. Další pokračování odporu proti úložišti jaderného odpadu v lokalitě Hrádek

12. září 2021 06:00

Starostové z lokality Hrádek jihozápadně od Jihlavy chtějí poslat nótu na ministerstvo životního prostředí. Akt souvisí s úložištěm jaderného paliva.

Představitelům obcí Dolní Cerekev, Rohozná atd. vadí, že Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) nezahrnula do svých materiálů fakt, že na místě uvažovaném pro výstavbu úložiště je od začátku 80. let ochranné pásmo vodního zdroje.

Starostové se o tom přitom dozvěděli teprve před pár týdny, kdy byla v archivu nalezená mapa se zakreslením dotčeného území.

Dolní Cerekev

Jedním z iniciátorů celé akce je starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák. Na stole ve své pracovně porovnává dvě mapy – jedna ze SÚRAO, kde je označené místo pro stavbu hlubinného úložiště, druhá, nalezená se zakreslením rozsáhlého území s ochrannou zdroje pitné vody. „Na té mapě ze SÚRAO to území s ochranou vůbec není.“

Starostové dotčených obcí se sešli a chtějí se obrátit přímo na ministerstvo životního prostředí. „Chceme psát dopis, zprávu o tom, že tohle ochranné pásmo tady je, je využíváno aktivně a ať se tím něco dělá.“

Ministerstvo

Ministerstvo životního prostředí se chce podnětem starostů z lokality Hrádek jihozápadně od Jihlavy zabývá, i když, jak dodává mluvčí Dominika Pospíšilová, možná se ukáže, že to nespadá do gesce tohoto resortu.

„Až zprávu obdržíme, budeme se jí zabývat. Nicméně podle našeho názoru by primárně měla mířit na ministerstvo průmyslu a obchodu.“

SÚRAO

Správa úložišť radioaktivních odpadů nepovažuje zjištění starostů za nijak převratné, jedná se o pásmo nejnižší ochrany, které se zabývá jen povrchovou vodou. I přesto ho se ho rozhodla do svých materiálů zařadit.

„Abychom vyvrátili všechny pochybnosti, tak SÚRAO zadá studii, abychom vyvrátili všechny pochybnosti pásma třetího stupně do projektových požadavků hlubinného úložiště,“ řekl Lukáš Vondrovic, který má v SÚRAO přípravu stavby úložiště na starosti.

O tom, kde bude úložiště stát, se má rozhodnout do roku 2030.

autoři: Milan Soldán , mik
Spustit audio

Související