Nikoli pane Novák, ale pane Nováku

Ivana Šteklová

Oslovit druhého není těžké, pokud známe náležitosti oslovování. Iva Šteklová z kanceláře hejtmana říká, že důležité je především vědět, že čeština oslovuje pátým pádem. „V každém druhém televizním seriálu to bývá špatně: pane Novák, pane Hroch, místo správného pane Nováku, pane Hrochu.“

Pokud se se se svým protějškem potkáváme poprvé, měl by se nám představit a my zase jemu. „Podle toho, jak on se nám představí, nám dává návod, jak ho dále oslovovat. Pokud použije svůj titul, dává nám najevo, že chce, abychom jeho titul při oslovování používali. Pokud vám někdo při prvním setkání dává vizitku a na ní je titul, také byste ho měli titulem oslovovat,“ uvádí Iva Šteklová.

Některá oslovení mohou být problematická. Cizí příjmení se většinou neskloňují, pokud má žena dvě příjmení, je na ní, aby nám sdělila, které z nich chce používat. Iva Šteklová doporučuje základní pravidla: „Měli bychom ho oslovovat příjmením společně s oslovením pane nebo paní. U oslovení slečno je to složité. To by se mělo používat jen u velmi mladých žen. Dnes se u dam vyššího věku může zdát pejorativní, takže pokud si to žena výslovně nepřeje, oslovujeme i nesezdanou ženu jako paní.“

Na milostpaní nebo hej ty tam raději zapomeňme

I když si někteří lidé myslí, že oslovením milostpaní nám prokazují čest, doba se velmi posunula. Dnes je to již archaické a nevhodné oslovení. „Podobně nevhodné je oslovovat druhého pouze příjmením, to je možné nanejvýš u dětí na základní škole,“ upozorňuje Iva Šteklová. Vyhýbáme se i nějakému pokřikování přes ulici. Volat na větší vzdálenost můžeme pouze pokud chceme dotyčného varovat nebo z nějakého důvodu zastavit.

Čtěte také

Také v práci oslovujeme nadřízeného slovem pane, paní spojeným buď s titulem, pokud ho má. „Používáme k oslovení také jeho funkci, například paní ředitelko.“ Pokud jde o tykání, společenská etiketa připouští, aby lidé, kteří si už navzájem tykají, u tykání zůstali. „Není vhodné, aby si tykali pouze v soukromí a v práci nadále vykali,“ říká Iva Šteklová. „Na druhou stranu, pokud se oslovují křestními jmény a jsou u toho třetí osoby, které jim vykají, například pacient u lékaře a sestry, je lepší, když se budou oslovovat sestřičko a pane doktore. Druhou možností je právě spojení křestního jména s vykáním.“ Podle Ivy Šteklové je ale nejdůležitější přátelská atmosféra.

Chat s Ivanou Šteklovou