Na židovském hřbitově v Polici u Jemnice stojí unikátní náhrobek. Je na něm zobrazený Mojžíš

23. červen 2022

Za jmény na náhrobcích židovských hřbitovů jsou často ukryté příběhy, které jsou pro nás nepochopitelné. Mnohé rodiny se vytratily, po jiných zbyly jen ty příběhy.

Zajímavý je například osud rodiny Landesmannových, která žila v Polici u Jemnice.

„Židé se zde v Polici usadili nejprve na návsi. Byli ale v roce 1723 vypovězeni ze středu obce,“ říká architekt Jaroslav Klenovský. 

Židovský hřbitov

Tehdy židům vystavěli dvacet dvojdomků v ulici, kde stála vinopalna. Ulice se potom jmenovala Židovská. Na jejím dolním konci stojí dodnes židovský hřbitov. „Nalézá se na něm 260 náhrobků staršího typu. Těch novodobých je mnohem méně,“ říká Klenovský a ukazuje na novější náhrobky, které jsou sestavené z několika částí. „Po vzoru křesťanských náhrobních kamenů.“ 

Mnohem zajímavější jsou staré náhrobky, které jsou vytesané z jednoho kusu kamene a jednou třetinou jsou zasazené do země. Jsou na nich hebrejské nápisy. „Jsou zajímavé tím kamenickým provedením, kdy můžeme vidět různou symboliku,“ popisuje Jaroslav Klenovský. 

Mojžíš

Často vidíme korunu, levitskou mísu, a samozřejmě hebrejské nápisy. Na polickém hřbitově je ale i jeden unikát. Na náhrobku, kde byl roku 1842 pohřbený Moše Cvi Hirschkron, je vyobrazený Mojžíš. V rukou drží desky s Božími přikázáními. „Lidská postava, která by správně neměla být tesána,“ dodává architekt. Podobný náhrobek je na celé Moravě už jen v Šafově.

Největší a nejhonosnější náhrobek má na polickém hřbitově rodina Landesmannových. Jaroslav Klenovský vyzdvihuje především Izáka Landesmanna. „To byl rychtář židovské obce a majitel vinopalny. Jedno z jeho dětí chtěla manželka majitele panství nechat pokřtít.“

To se rodině samozřejmě nelíbilo. Landesmannova žena proto utekla do Slezska. Jejího muže zavřeli do vězení, a byl tam do té doby než ho židovská obec vyplatila.

Spustit audio

Související