Na Vysočině je stále možné získat peníze na nový, ekologičtější kotel

03740853.jpeg

Kraj Vysočina ještě stále přijímá žádosti o příspěvek na výměnu starého kotle v domácnostech za nový ekologičtější. V tomto dotačním kole otevřeném od loňského 20. října kraj nabídl 230 milionů korun.

Objem přijatých požadavků sice už této částce přibližně odpovídá, ale nějaké peníze se ještě mohou uvolnit, pokud například někteří žadatelé nakonec nepodepíšou smlouvu nebo vyčerpají nižší částku, než původně předpokládali.

Kotel mění už přes 2000 domácností, které s žádostí uspěly. Příspěvek je určen těm, které se chtěly zbavit kotle na pevná paliva s ručním přikládáním. Dotace jsou určeny na nový kombinovaný kotel na pevná paliva a biomasu s automatickým přikládáním, kotel čistě na biomasu, tepelná čerpadla nebo na kondenzační plynový kotel.

Výše příspěvku pokrývá až 80 procent uznatelných nákladů, podle typu kotle, nejvíc lze dostat 120.000 Kč.

Česko získalo v Operačním programu Životní prostředí na výměnu kotlů do roku 2020 dohromady 9 miliard Kč. Na Vysočině mohli lidé poprvé o tyto příspěvky žádat v lednu 2016, kdy krajští úředníci dělili také zhruba 230 milionů Kč. Peníze byly tehdy vyčerpány devátý den po otevření výzvy. Obyvatelé kraje pomocí těchto dotací pořídili 1960 ekologičtějších kotlů. Největší zájem byl tehdy o nákup kombinovaných kotlů spalujících uhlí i biomasu, které si koupilo 38 procent příjemců dotace.

Vloni nabídla Vysočina dalších 23 milionů Kč v dodatečné výzvě, tyto peníze ale mohly domácnosti dostat jen na nové kotle využívající obnovitelné zdroje energie. V tomto případě uspělo 244 žadatelů, z nichž polovina si doma instalovala kotle na biomasu a druhá část tepelná čerpadla.