Ministerstvo životního prostředí povolilo průzkum u Rožné kvůli těžbě lithia

2. květen 2024 06:30

Nedaleko území, kde se po desetiletí dolovala uranová ruda, by mohla výhledově začít i těžba lithia. Stát povolil průzkumné území u Rožné na Žďársku, o které žádala soukromá firma.

Ministerstvo životního prostředí na konci minulého týdne povolilo stanovení takzvaného průzkumného území, které od Rožné severozápadním směrem vybíhá k sousednímu Rodkovu na dohled od odkalovací nádrže dřívější těžby uranové rudy.

Rozhodnutí je sice souhlasné, ale zatím není pravomocné. „Účastníci řízení mají právo do patnácti dnů ode dne doručení podat proti rozhodnutí rozklad. Ministerstvo životního prostředí neshledalo žádný ze zákonných důvodů pro zamítnutí žádosti o stanovení průzkumného území Rožná,“ vysvětlila mluvčí ministerstva Veronika Krejčí.

Už v průběhu řízení bylo kompletně celé zastupitelstvo Rožné proti prověřování zásob lithia. Důvodem jsou pozůstatky po dřívější důlní činnosti - po dobývání uranu se území rekultivuje a obec má obavy, jak by krajinu ovlivnil další možný zásah.

autor: Daniel Zach
Spustit audio

Související