Lidé v Havlíčkově Brodě se bouří proti výstavbě nové čerpací stanice

čerpací stanice, pumpa

Právě probíhající zemní práce pro stavbu čerpací stanice na parkovišti u obchodního domu Alej v Havlíčkově Brodě vyvolaly ve městě plno dohadů a značně pobouřily část veřejnosti.

Veřejnost se o záměru Jednoty, která vlastní obchodní dům i přilehlý pozemek, dozvěděla až ve chvíli, kdy se začala na parkovišti hloubit jáma na podzemní nádrž pro dva čerpací stojany. Ve městě už je několik stanic a další - navíc v blízkosti nemocnice a frekventované Masarykovy ulice - považují občané za zbytečnou. Výtky se samozřejmě snesly především na vedení města. "Zastupitelstvo však nemůže a ani nechce naprosto legální stavební řízení ovlivňovat," tvrdí starosta Jaroslav Kruntorád