Letos uplyne 70 let od transportů židovských obyvatel z Vysočiny

V jihlavské obřadní síni židovského hřbitova teď probíhá výstava Barevná ohlédnutí – děti ze základních a středních škol výtvarně vyjádřily, co se jim vybaví při slově „holocaust“. Archivář Ladislav Vilímek je z reakcí mladé generace nadšený, z jeho zkušenosti dnešní mládež ví o zvěrstvech páchaných za 2. světové války dost, a navíc při přednáškách např. vyhlazování Židů, napjatě poslouchají.

Ladislav Vilímek po zmizelých židovských rodinách z Vysočiny pátrá už několik let, a denně ho hluboce dojímají lidské osudy a příběhy, které se mu podaří rozplést. Nedávno odhalil na hřbitově pomník Siegfriedu Ledererovi, po kterém sedmdesát let pátrali jeho potomci. Jihlavskému archiváři se podařilo zjistit, že zemřel v Jihlavě v roce 1939, a jeho rodinu přivedl i k místu, kde je pohřbený.