Letohrádek u Zahrádek si panstvo postavilo jako čihadlo na bažanty. Zbylo z něj působivé torzo

10. prosinec 2021

Turisticky zajímavou obcí v Libereckém kraji jsou Zahrádky na Českolipsku. Jižně od Zámku Zahrádky vznikla v době vrcholného baroka bažantnice, navazující na renesanční oboru nedalekého zámku Vřísek. K úpravě bažantnice došlo ve 20. letech 19. století, během které nechal tehdejší majitel panství Vincenc Karel Josef Kounic postavit letohrádek. Původně šlo o lovecký posed určený pro šlechtu.

Posed pro šlechtu samozřejmě nevypadal tak, jak se staví dnešní posedy. „Představte si třeba zámek Humprecht u Sobotky. Je to zděná stavba, která má střelecký ochoz. Byla tam i kuchyň a hodovní sál, sezónní ubytování po dobu lovu. Ale primárně to sloužilo jako posed, neboli čihadlo,“ vysvětluje historik Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Kamil Podroužek.

Dnes se cestou k loveckému letohrádku budete prodírat náletovým lesem, ale v dobách své slávy působila bažantnice dojmem udržovaného parku. Stavba válcového tvaru o průměru asi deseti metrů byla postavena v letech 1810 až 1826. Vyrostla na kopci, aby byl z čihadla dobrý výhled.

Od roku 1945 však stavba pustla a do dnešních dnů se z ní dochovalo už jen působivé torzo. Dodnes je ale patrná její dispozice. Paprskovitě rozmístěná okna i místo, kde byl střelecký ochoz. Stavbě bohužel chybí střecha, takže v ní útočiště před nepřízní počasí, jako kdysi šlechta, nenajdete.

Výhled zajišťovala paprskovitě umístěná okna

Ke zřícenině loveckého zámečku se můžete vydat z centra Zahrádek jižně lipovou alejí, která končí u Barbořina kamenného mostu. Cesta vedoucí do bažantnice, podél rybníčku a hájovny k čihadlu je druhá vlevo. Barokně kulturní krajina Zahrádecka nabízí i řadu dalších výletních míst. Kostel sv. Barbory, Novozámeckou průrvu, zámek a oboru Vřísek či Jiljov, který bývá označován také jako letohrádek. Tam se ale podíváme zase někdy příště.

Spustit audio