Komentovaná prohlídka umožní nakouknout do Santiniho kostelíka Nejsvětější trojice ve Žďáře nad Sázavou

kostelík Nejsvětější trojice ve Žďáře nad Sázavou
kostelík Nejsvětější trojice ve Žďáře nad Sázavou

Když se řekne Santini a Žďár nad Sázavou, každého napadne poutní kostel na Zelené Hoře a jeho proslulé stavby na žďárském zámku. Ale přímo v centru města stojí i další nenápadná budova, která také nese Santiniho rukopis.

K pozdně renesančnímu kostelíku Nejsvětější trojice na ulici Horní přistavěl Santini část, která z něj udělala architektonickou zajímavost.

„Jan Blažej Santini k té původní pozdně renesanční jednolodi připojil další přístavbu, a to sakristii, kterou vytvořil v půdorysu rovnostranného trojúhelníka,“ uvádí žďárská historička Lenka Šimo hned při vstupu do tohoto kostela.

kostelík Nejsvětější trojice ve Žďáře nad Sázavou

Přesné datum vzniku kostela není známo, vysvětluje dále průvodkyně po památce: „Kostel je připomínán v roce 1670 jako hřbitovní kostel, samozřejmě je ale otázka, kdy vznikl. Na to jsou různé pohledy, jisté je to, že první písemná zmínka je ze 17. století, ale kostel musel vzniknout mnohem dříve.“

Když se návštěvník uvnitř rozhlédne, nemůže si nevšimnout několika opravdu zajímavých věcí. „Určitě bych upozornila na klenbu, která je vyzdobena anděly, andělský chór. Jedná se o rokokové malby andělů hrající na různé hudební nástroje a andělé jsou doplněni nápisy v latině se stejnou tématikou,“ říká dále Lenka Šimo.

Upozorňuje také na výtvarnou výzdobu nenápadné památky. „Obrazy v tomto kostele byly dílem malíře Františka Majstera z Jimramova, ale po roce 1865, kdy tady byly stavební úpravy, tak vznikl současný oltářní obraz Nejsvětější trojice, a to je dílo malíře Antona Ference. Byl to malíř velice oblíbený tady ve Žďáře, zejména u měšťanů, protože vlivní a zámožní měšťané se od něj nechávali portrétovat. Takže to byl portrétista, ale dělával i jiné zakázky, jako například právě tento oltář.“

Nejvýznamnější stopu na stavbě kostelíka zanechal významný barokní architekt Jan Blažej Santini Aichel. Jde o sakristii, tedy část, která nebývá pro návštěvníky běžně přístupná. Lidé sem většinou v průběhu roku přijdou na mši nebo na pohřeb, a tehdy se do sakristie nesmí.

Pro historiky umění je ale zajímavá, protože je velmi nápaditá! Santini udělal sakristií několik, a bavilo ho to, což je vidět z několika detailů, vysvětluje dále historička: „Sakristie byla postavena jako přístavek, který sem byl včleněn. Je to opravdu úžasná dokonalá rafinovaná interpretace Jana Blažeje Santiniho. Vidíme trojúhelník, ale ten trojúhelník tady není jen v podobě půdorysu, ale je to i to sférické okno naproti a je umístěno přímo na špici toho trojúhelníka. Pro kunsthistorika nebo znalce architektury je to naprosto úžasná realizace.“

kostelík Nejsvětější trojice ve Žďáře nad Sázavou

Komentované prohlídky kostela Nejsvětější trojice nabízí Lenka Šimo zdarma například i tuto sobotu 4. 8. 2018 od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin.​