Kolem uhelných dolů se prohánějí bizoni

5. prosinec 2012

Slavnou hornickou historii Jihlavy budou už brzy připomínat historické důlní vozíky, které budou od jara příštího roku rozestavěné po krajském městě. Za celou akcí stojí lidé ze sdružení Georgii Agricola, konkrétně David Kočka a Jan Zamazal. Oba byli hosty středečního Tandemu.

Aby načerpali informace a zjistili, jak probíhá dolování dnes, sfárali do uhelného dolu v Mostě. Do hloubky 160 metrů pod zemí „padali“ rychlostí 9m/s, což jim připomínalo volný pád; žaludek měli až v krku. Prošli několik kilometrů důlních chodeb a dostali se až k obrovské sbíječce, která dolovala uhlí. Prošli i důlní jámou, která odvětrává prach, a poznali těžkou práci v povrchovém dole. V měsíční krajině hnědouhelných pánví také potkali stádo bizonů…

Dolování stříbra v okolí Jihlavy ale bylo před několika staletími ještě složitější, protože horníci získávali drahý kov ručně. Slavnou dobu královského hornického města Jihlavy budou už brzy připomínat důlní vozíky, které už prošly rukama restaurátorů, a které uvidíte v centru města a na kruhových objezdech.

Spustit audio