Jihlavský kat Volf Sokol skončil na popravišti za bigamii. Popravil ho jeho vlastní pacholek

Jihlava, Jánský kostelík
Jihlava, Jánský kostelík

Město Jihlava má ve svých dějinách jeden unikát. V sedmnáctém století tu kat popravil kata. Stalo se to zřejmě na takzvaném Rabensteinu v místě, které leželo pod Jánským kostelíkem.

Zajímavé je, co k popravě vedlo. V příběhu totiž figuruje tehdejší komunální politika. 

Kat Volf Sokol žil v Jihlavě na počátku sedmnáctého století. Pocházel z jižních Čech, a měl složité dětství. Pěstouni ho dali do učení k řezníkovi, on ale brzy zběhl ke katovi. Zpočátku působil v Českých Budějovicích, později přešel do Jihlavy.

Císař kata vyjmul ze sníženého stavu a dovolil mu léčit lidi

Jako kat byl výborným znalcem lidské anatomie, a v rámci svých možností se zabýval i ranhojičstvím. Vedlo to k tomu, že se pokusil o něco v té době nevídaného. „V roce 1605 požádal listem samotného císaře o to, aby byl vyjmut ze sníženého stavu, a aby mu bylo poskytnuto privilegium vykonávat profesi ranhojiče. Čekal na tu odpověď půl roku, ale stála za to. Mohl oficiálně vykonávat lékařské povolání,“ říká jihlavský historik Radim Gonda, který příběh Volfa Sokola objevil ve starých kronikách.

Jihlavští radní nepřenesli přes srdce, že Volf Sokol prodal statek šlechtici

Jako lékař byl Volf Sokol v Jihlavě velmi úspěšný. Dosvědčují to doklady o tom, že léčil i děti šlechticů. Úspěch samozřejmě přinesl i peníze a bývalý kat si koupil statek v Salavicích. „O ten statek s ale nestaral, byl člověkem městským, zemědělství nerozuměl, ten statek zpustnul, a on se rozhodl ho prodat,“ říká Radim Gonda. Potíž byla v tom, že ho prodal šlechtici, a to se nelíbilo jihlavské městské radě. Ta nechtěla, aby na území města vlastnil pozemek někdo jiný. Začal několikaletý soudní spor, který pro Volfa Sokola nedopadl dobře.

Dvě manželky se bývalému katovi nevyplatily. Skončil na popravčím špalku

Bývalý kat se odstěhoval do Prahy, a i když měl v Jihlavě manželku, znovu se tam oženil. Bigamie byla v té době hrdelní zločin, a jihlavští radní toho hned využili. Volf Sokol dostal trest smrti. „Nakonec skončil na jihlavském popravišti, kde ho jeho bývalý pacholek, v té době už jihlavský kat, sťal,“ dodává historik Radim Gonda.