Jihlavská nemocnice se uzdravila z dluhů

Jihlavská nemocnice přežije. Její stamilionové dluhy už patří minulosti. Dluh vznikl v době, kdy nemocnice stavěla nový pavilon. Stát jí poskytl dotaci 500 milionů, pak nemocnici převedl na kraj a požadoval peníze zpět. Částka byla tak vysoká, že tvořila celkové daňové příjmy kraje Vysočina. Kraj tedy požádal stát o prominutí tohoto dluhu.

"Stát zřejmě uznal svou chybu," konstatuje náměstek hejtmana Kraje vysočina Miloš Vystrčil. Nemocnice v Jihlavě totiž dostala vyrozumění, ve kterém zcela jasně stojí, že Ministerstvo financí České republiky promíjí nemocnici její dluh. Ten dosahoval výše 702 milionů 740 tisíc korun. Jihlavská nemocnice nakonec bude muset uhradit pouze padesátitisícovou částku. "Stát tedy uznal, že dluhy, které Kraj zdědil padají skutečně na jeho hlavu. Tím také byly položeny docela dobré základy pro její další fungování," dodal Vystrčil.