Je důležité kněze zažít nejenom v kostele za oltářem, ale i v jiné situaci, říká farář Karol Lovaš

14. červenec 2017
Karol Lovaš

Až do své ložnice nechá zvědavce každou prázdninovou sobotu a neděli nahlédnout božejovský farář Karol Lovaš a pokaždé hned dvakrát. „Přes léto nikam nejezdím, protože na faře je přes léto chladno. To je požehnaný stav, protože jinak je tam zima. Jeden dva měsíce v létě je na faře opravdu příjemně. A když už tam jsem, řekl jsem, aby z toho měli něco i druzí a proto jsem si vymyslel komentované prohlídky kostela sv. Jiří a fary,“ vyprávěl v Dobrém dopoledni Tamary Peckové.

Sraz je každou sobotu nebo v neděli před kostelem vždy ve 13 a v 15 hodin. Kostel sv. Jiří dal v roce 1634 z původního gotického, tehdy zchátralého kostela, přestavět majitel božejovského panství a mecenáš želivského kláštera Jan Kryštof Leskovec. „Před několika lety jsme opravovali presbytář, podařilo se nám najít původní gotický svatostánek a nahoře na půdě na faře jsme našli původní gotickou mříž. Nejdřív jsme našli tu mříž a nevěděli, od čeho je. Za dva roky jsme našli díru ve zdi, byly tam i panty. Jednoduše se mříž nasadila a krásně to do sebe zapadlo, což bylo něco úžasného. Tohle se jen tam nevidí,“ vysvětloval Karol Lovaš.

U kukuřice se to semlelo a stali jsme se s Janem Saudkem přáteli

Po návštěvě kostela vyrazí návštěvníci do božejovské fary. V pracovně Karola Lovaše jsou k vidění fotografie Jana Saudka, obrazy jeho dcery Marie a také díla malíře Jana Dědiny, který byl současníkem Marolda a Muchy a velkým přítelem francouzského sochaře Augusta Rodina.

Jan Saudek a fara: jde to dohromady? „Já mám rád moudré lidi, u moudrého člověka stačí naslouchat, a když máte štěstí, odejdete ze setkání s ním trochu moudřejší. Stejné to bylo i s Janem. Byl jsem novinářské ucho a rozhodl jsem se, že s ním udělám rozhovor. Napadlo mě, co dát člověku, co má všechno. Cestou z Bratislavy do Prahy jsem natrhal třicet slunečnic pro slečnu Sáru a pro oba jsem na poli natrhal kukuřičné klasy, které jsme si pak uvařili k tomu rozhovoru. U té kukuřice se to semlelo a stali jsme se přáteli,“ vypráví příběh o seznámení s Janem Saudkem farář Karol Lovaš.

Janovi se naturalisticky přesně podařilo vyjádřit podstatu každého člověka

„Právě u Jana Saudka jsem se přesvědčil, že není důležitý jenom první dojem, že je důležitý ten druhý a každý další po tom prvním a druhém,“ upozorňuje Karol Lovaš a dodává, že dvě fotografie Jana Saudka změnily jeho život. „Ta první se jmenuje Dívka, kterou jsem měl rád, já jsem si ji sám pro sebe nazval Moje lepší já. Na fotografii sedí žena, polovinu těla má znetvořenou a polovinu krásnou. Janovi se naturalisticky přesně podařilo vyjádřit podstatu každého člověka. V každém z nás je něco krásné, něco škaredé, něco dobré, něco zlé,“ vypráví Karol Lovaš.

Druhá fotografie je Pieta. „Jsme zvyklí na piety, kdy Marie sedí a v náruči drží mrtvého syna. Jan udělal pietu, kde Marie stojí a drží svého syna v náruči. Saudkova pieta dává symbol kříže, úžasná věc. Historicky víme, že Ježíš umřel na kříži nahý. Marie je na Janově fotografii nahá a je to teologicky velmi přesné. Protože když trpí syn, trpí i matka, když Ježíš umíral na kříži nahý, tak Marie pod křížem šla stejně nadoraz a na kůži,“ popisuje jednu z fotografií Jana Saudka farář Karol Lovaš.

Kostel většinou odtrpí a pak se těší na tu faru

O komentované prohlídky kostela a fary je velký zájem. „Lidé chodí a docela i z daleka, to mě těší a překvapuje zároveň. Kostel většinou odtrpí a pak se těší na tu faru. Lidi neví, že jsem byl novinář a ty věci, které tam objeví, tak se na ně ptají. Pro lidi to je zajímavé, pokud nechtějí křtiny, svatbu nebo pohřeb, tak se na tu faru nepodívají. Přijdou do kostela a tam to končí, já myslím, že je důležité kněze zažít nejenom v kostele za oltářem, ale i v jiné situaci,“ vypráví Karol Lovaš.

autor:Tamara Pecková
  • Životní styl
  • Publicistika