Jakmile se v kraji pohnou hasičská kola, ředitel krajských hasičů Jiří Němec o tom ví. Ve dne v noci

8. březen 2018
Jiří Němec, ředitel HZS Kraje Vysočina

Až třicet esemesek za noc pípne na mobilu Jiřího Němce. „Já si informace o všech zásazích a událostech systémem nechávám posílat. Vím o výjezdu kterékoli jednotky požární ochrany v našem kraji a těch jednotek pro vaši informaci máme 912. Nebavím se jenom o profesionálních hasičích, ale také o jednotkách dobrovolných hasičů obcí. Vím, kam a k čemu jednotky vyjížděly,“ vyprávěl v Dobrém dopoledni pořád ještě nový ředitel Krajského hasičského záchranného sboru Jiří Němec.

Do své funkce byl jmenován 1. ledna 2018 a hned 7. ledna musel řešit první mimořádnou událost. „Požár skládky dřevní hmoty v Nové Cerekvi hasilo pětačtyřicet jednotek prakticky z celé České republiky jedenáct dní. Abychom to uvedli na pravou míru, byl to Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj a Záchranný útvar Hlučín,“ vypráví Jiří Němec. „Pokud se sbor dostane do stavu, kdy jeho síly a prostředky nestačí nebo potřebuje speciální techniku, má možnost prostřednictvím generálního ředitelství o ni zažádat, nebo může oslovit přímo kraj, o kterém ví, že technikou disponuje.“

Jiří Němec může očekávat na deset tisíc esemesek za rok. Alespoň podle počtu loňských zásahů

„Všechno je v kompetenci vedoucího zásahu, on musí vyhodnotit, co mu bude stačit. Pak pomůže operační středisko,“ vysvětluje Jiří Němec. Kdy se o takové události dozví ředitel krajských hasičů? „V případě, že taková událost na místě eskaluje a graduje, velitel zásahu má povinnost informovat operační středisko, které událost klasifikuje, a pokud nám přeroste určité hranice, v tu chvíli informuje služební funkcionáře.“

„Jakmile se pohnou v kraji kola, já se to dozvím formou esemesek. Nechávám si zprávy informačním systémem posílat. Chci být o těch událostech informován. Určitě to nemá každý krajský ředitel,“ vysvětluje Jiří Němec. Za loňský rok bylo 10 000 událostí, má se tedy na co těšit.

V podstatě už víme, co kdo má dělat, kde má kdo být

Hned další mimořádnou událost musel řešit o devět dní později. 16. ledna to byla hromadná nehoda na D1. „Svolali jsme vybranou skupinu krizového štábu, tento typ mimořádné události pro nás není novinkou, takže se svolávala skupina Doprava. V podstatě už víme, co kdo má dělat, kde má kdo být. Těžíme z mimořádných události, které už jsme řešili. Něco podobného jsme zažili v březnu 2008. Po této události vydal hasičský záchranný několik souborů typových činnosti, což jsou checklisty a zásady, jak by se ostatní složky IZS měly chovat a co by měly všechno udělat.“

Jiří Němec pracuje u vysočinských hasičů od března roku 2001. Před jmenováním do funkce letos v lednu zastával post vedoucího oddělení Krajského operačního a informačního střediska. Jiří Němec je absolventem Univerzity Jana Amose Komenského, je svobodný a bezdětný.

autor:Tamara Pecková
  • Životní styl
  • Publicistika