Ischemické chorobě dolních končetin předejdete správnou životosprávou

23. březen 2016
Dobré odpoledne

Příčiny vzniku a postup při léčbě ischemické choroby dolních končetin přišel do poradny Českého rozhlasu Region vysvětlit zástupce primáře chirurgie z třebíčské nemocnice MUDr. Pavel Jedlička. Jedná se o chronické nedokrvení dolních končetin, které vzniká kvůli zúžení tepen a tím se zhoršuje přísun krve. Může dojít až k uzavření celé tepny.

Prvními příznaky může být brnění v končetinách. Pokud se stav nelepší, objevují se bolesti při chůzi a v další fázi pociťují pacienti bolest i bez zátěže. „Nejtěžším stádiem jsou nehojící se rány nebo se objevují defekty na dolních končetinách,“ upozorňuje Pavel Jedlička.

Zvýšené riziko hrozí lidem s cukrovkou, kuřákům, ale také lidem se zhoršenou životosprávou. Například při zvýšené konzumaci cukru a tuku. „Existuje přímá úměra mezi schopností ujít určitou vzdálenost bez bolesti a stupněm onemocnění. Čím menší vzdálenost je pacient schopen ujít, než vzniknou bolesti, tím závažnější bývá nález,“ vysvětluje lékař.

Při obtížích je nutné podstoupit odborné vyšetření

Začíná se fyzikálním vyšetřením u praktika nebo specialisty. Když se podezření potvrdí, následuje vyšetření ultrazvukem, které pacienta nijak nezatěžuje. Lékař zjistí, zda jsou tepny zúžené, případně jsou v nich už i uzávěry. Ještě přesnější je vyšetření na angiografii. „Je to v podstatě rentgenové vyšetření, kdy se do tepen podává kontrastní látka. Pomocí radiologického vyšetření pěkně vidíme průběh tepen,“ upřesňuje Jedlička.

Pavel Jedlička, lékař

Vážným a komplikovaným stavem jsou defekty na končetině a rány, které se nehojí. To znamená ohrožení končetiny. Komplikace nastávají v případě, kdy se v zúženém místě tepny navíc vyskytne sraženina. Jedná se o akutní stav, kdy musí být léčba zahájena okamžitě.

S léčbou je dobré začít už v prvních stádiích

Pokud pacient cítí bolest v nohou už po ujití jednoho kilometru, začíná se léčbou léky. Zlepšují průchodnost tepny a prokrvení. V pokročilém stádiu jsou dvě možnosti. „Zavedení speciální katetru dovnitř tepny, většinou přes tříslo. Katetr má na svém konci balónek, kterým je radiolog schopen zúžení roztáhnout,“ vysvětluje Jedlička. Pokud je uzávěr větší, musí se místo zprůchodnit chirurgicky. Na poškozenou tepnu se našívá trubice z umělého materiálu.

K léčbě může pacient přispět změnou životního stylu

„Hlavně co se týká stravy, to znamená vynechat jídlo bohaté na cukry a tuky. Kuřáci můžou pomoci hodně tím, že přestanou kouřit,“ radí doktor Jedlička. Pomáhá i dostatečný pohyb, který celkově zlepšuje prokrvení končetin.

Spustit audio