Esperanto znamená člověk, který doufá. Autor umělého jazyka chtěl, aby si všichni rozuměli

03446929.jpeg
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 03446929.jpeg

První učebnici esperanta vydal jeho autor, polský lékař Ludvík Lazar Zamenhof ve svých 28 letech. „Původně učebnici nazval jen mezinárodní jazyk. Nechtěl mít systém jako svoje vlastnictví, a tak se podepsal jen Doktor Esperanto, tedy doktor, který doufá,“ prozradila okolnosti vzniku nejrozšířenějšího umělého jazyka Milada Zemanová v Dobrém dopoledni na Regionu. Zamenhof podle ní doufal, že společný jazyk předejte nedorozuměním a válkám.

První učebnice vyšla v roce 1887, po deseti letech sestavování jazyka. Esperanto je tedy na světě už skoro 130 let. „V češtině existuje životopisná knížka o autorovi esperanta, jmenuje se Člověk proti Babylonu. V ní se dočtete třeba i to, že otec Ludvíka Lazara Zamenhofa mu celé jeho rozpracované dílo spálil a mladý vědec musel začít znovu od začátku,“ připojila zajímavosti o vzniku esperanta Milada Zemanová.

Esperanto nezná nepravidelná slovesa

Esperanto je prý až šestkrát jednodušší než jiné jazyky. Mohou za to jednoduchá pravidla bez výjimek. „Nepravidelná slovesa nebo pády v esperantu vůbec nenajdete. To je na systému esperanta sympatické i lidem, kteří se trápí třeba s angličtinou,“ povzbudila Milada Zemanová.

Divadlo, knihy i básně píší autoři v esperantu

„Letošního ročníku mezinárodního kongresu esperantistů se zúčastnilo 2700 lidí z 81 zemí světa včetně desítek zástupců Velké Británie nebo USA,“ řekla nadšená esperantistka z Pacova Milada Zemanová. „Existují knihy nebo básně, které vznikaly přímo v esperantu a řada děl byla také do této řeči přeložena,“ doplnila Zemanová.

Internet pomáhá s šířením umělého jazyka

Všem, kdo se chtějí esperanto učit a zlepšovat se, dobře slouží počítačová síť internet. „Prvním krokem mohou být stránky, kde se zájemci dozvědí vše potřebné a aktuální. A celé stránky si mohou kliknutím na zelenou vlajku jednoduše přeložit do esperanta,“ doporučila Zemanová.

Slovníček jazyka esperanto

Hundo - pes
Lundo - pondělí
Tempo - čas
Bona - dobrý
Mi estas - já jsem
Audi - slyšet
Bonhumoro - pohoda
Libertempo - prázdniny
Kanzonisto - písnička
Kantisto - zpěvák
Kanti - zpívat
Regiono - region

Milada Zemanová, esperantistka