Diecézní centrum života mládeže Mamre v Osové Bítýšce by mohlo být jako oáza

Zabavit dospívající mladé lidi o jarních prázdninách pomáhá Diecézní centrum života mládeže v Osové Bítýšce. 

Na zdejší faru se jezdí už od 90. let. Od začátku tisíciletí je centrum pojmenované Mamre a devátým rokem je vede kněz Jiří Jeniš. 

Celoroční program

Celoroční program nabízí víkendové a prázdninové pobyty. Když se právě nehraje napínavá hra, nejí, nebo se nezpívá, sedí mladí lidé v kruhu a zamýšlejí se nad věcmi, které se týkají nás všech. Jedno z témat soužití se sourozenci ve společném pokoji umožní mladým lidem se svěřit a vypovídat se svými trápeními, ale také pokusit se na sdílení osobního prostoru najít něco dobrého. 

Ředitel centra vysvětluje, podle čeho bylo centrum pojmenováno: „Mamre? To je takové zvláštní místo v Bibli, v knize Genesis. V doubravě Mamre žil Abrahám. Já si to vždycky představuju jako takovou oázu v poušti. A na toto místo přišel Hospodin v podobě tří poutníků a prožili tam spolu krásný, vzácný čas. Já bych si přál, aby takovou atmosféru prožil každý, kdo sem přijde, setká se s dobrými lidmi a je mu tady hezky.“

Mladí lidé

Jací mladí lidé sem jezdí? „Jsme centrum, které je křesťanské, katolické, máme tady různý program, hrajeme si, povídáme si, jezdí sem zajímaví hosté. A tím, že součástí toho našeho společného pobytu je modlitba, tak většina těch děcek jsou křesťané, katolíci. Ale nikdy bych nebránil nikomu, kdo není pokřtěný nebo je hledající, aby sem přijel,“ usmívá se kněz.

Program centra mladé lidi láká i na tematická zaměření víkendů nebo prázdninových programů – podle známých dobrodružných filmů, knížek nebo událostí z historie. Na větších akcích se tu sejdou desítky lidí. Prohlídka fary ukazuje, že se najde čas i na kreativitu a hudbu. 

V mezipatře na schodech otevírá Juris, jak tu všichni knězi říkají, nenápadná dvířka: „V tom baráku se využívá každý prostor. Tady například máme výtvarné potřeby, říkáme tomu výtvarka,“ a o kousek dál otevírá farní kapli. Je plná hudebních nástrojů. „Hudba je pro mladého člověka jednou z nejdůležitějších věcí. Kdybychom nehráli a nezpívali, tak by to bylo takové prázdné,“ zamýšlí se farář Juris. 

Spustit audio