Biblický Jeruzalém najdete u obce Římov na jihu Čech. Projdete se kopií slavné křížové cesty

19. prosinec 2014
Česko – země neznámá

Půvabná barokní křížová cesta u obce Římov na jihu Čech se může chlubit mnoha unikáty. Jednak je jejich 25 zastavení rozmístěno po krajině podle plánu křížové cesty v Jeruzalémě. Výchozím bodem cesty je Loreta, čili jedna z barokních kopií tak zvané Svaté chýše, údajného obydlí Panny Marie v Nazaretu. A do třetice, vedle Lorety jsou kostelní ambity, ve kterých je vymalováno 32 mariánských poutních míst v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Samotný Římov a jeho okolí má ale ještě starší, předkřesťanskou historii. Svědčí o ní mimo jiné pozůstatky nedalekého hradiště nad Malší u Branišovic. Vesnice Římov na svém dnešním místě vznikla patrně ve 13. století

Roku 1648 bylo na návrh jezuitského lékárníka Jana Gurreho z Českého Krumlova založeno v Římově poutní místo s loretánskou kaplí a rozsáhlou křížovou cestou, jejíž jednotlivá zastavení jsou roztroušena ve zdejší malebné krajině. Okolo loretánské kaple byl postaven čtyřboký ambit a o něco později také kostel sv. Ducha.

Křížová cesta u Římova

Od roku 1694 při něm díky nadaci Jana Christofora Malovce z Malovic trvale sídlili dva jezuitští misionáři, kteří se starali o duchovní zaopatření poutníků. Již během druhé poloviny 17. století se ustálily pravidelné termíny poutí - na svátky Nalezení sv. Kříže, Povýšeni svatého Kříže a Navštívení Panny Marie a na svatodušní svátky. Podle dobových zpráv tam chodilo ročně 40 až 80 tisíc poutníků.

Později, za dob církevních reforem císaře Josefa II. účast na poutích na určitý čas zeslábla, ale ještě před koncem 18. století nabyla své původní intenzity. Jezuité v letech 1671 až 1691 vystavěli na místě někdejší tvrze nový barokní zámeček s věží a před rokem 1661 založili v Římově také školu.

Křížová cesta u Římova

Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 připadl římovský statek do správy náboženského fondu, roku 1801 jej koupil kníže Josef Schwarzenberg a později se tu vystřídalo ještě několik soukromých vlastníků.

Od poloviny 19. století je Římov samostatnou obcí, v roce 1857 se stal také sídlem fary. Až do 20. století zůstal nejen jedním z nejvýznamnějších poutních míst v jižních Čechách, ale také vyhledávaným letoviskem a místem pobytu mnoha umělců.

Římovskou křížovou cestu můžete navštívit i dnes. Přístupná je celoročně a vede po ní turistická značka. Trasa měří přibližně pět kilometrů.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1654.8327794868642!2d14.494364961874485!3d48.85667763198301!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNDjCsDUxJzIzLjIiTiAxNMKwMjknMzcuMiJF!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1418976703739" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
autor: Filip Černý
Spustit audio