Autoškoly mají k dispozici učebnice jízdy v noci

České autoškoly mají jako první na světě učebnici, která učí žáky řídit v noci. Vytvořil ji Ústav soudního inženýrství vysokého učení technického v Brně. Učebnice společně s metodikou výuky už schválilo ministerstvo dopravy. Nejsou ale povinné. A je tak jen na samotných autoškolách, jestli ji do své výuky zařadí.

„Základní problém je, že řidiči si dostatečně neuvědomují omezení rozhledu, které v noci ovlivňuje bezpečnost jízdy,“ řekl nedávno Českému rozhlasu Robert Kledus, jeden z autorů učebnice. Ta obsahuje třeba fotografie, na kterých je vidět, jak velký rozdíl je v noci z pohledu řidiče mezi chodcem v tmavém oblečení a chodcem s reflexními prvky.

Čtěte také

Motoristé by proto v místech se sníženou viditelností měli důsledně používat dálková světla, dodává Kledus. „Řidiči dnes kvůli intenzitě provozu z této zásady slevují, ale je to vždy na úkor bezpečnosti řidiče, tak i ostatních účastníků provozu.“

Nepřipravenost na jízdu za tmy a špatné používání světel je problém začínajících řidičů i podle Jiřího Martínka z Asociace autoškol ČR, která se na vzniku učebnice taky podílela. „To by všechno měla postihovat tak, aby žadatel už věděl, jakým způsobem se má v provozu za snížené viditelnosti orientovat, na co si má dávat pozor, jaká jsou rizika a jakým způsobem správně obsluhovat ta světelná zařízení, která na vozidle jsou.“

Právě na webu Asociace autoškol ČR je učebnice volně ke stažení. Ale třeba jedna brněnská autoškola už budoucí řidiče učí jízdu v noci - a to nejen teoreticky - doplňuje její lektor Otakar Konsbul: „Je tam cvičení u stojícího vozidla a vůbec se naučit zorientovat v tom prostředí. Také třeba vyhledat si ty hlavní body, podle kterých se orientuji. Potom ve slabém provozu cvičit orientaci podél čar, bez čar, odhad šířky vozidla.“

Na rozdíl třeba od Rakouska a Německa, žáci tuzemských autoškol povinné noční jízdy absolvovat nemusejí, a podle vyjádření Ministerstva dopravy se na tom zatím nic měnit nebude.